Suomen Tehopurulla on vuosikymmenten kokemus vaativissa ympäristöissä tehtävistä teollisuuspurkutöistä.

Teollisuuspurku

Suomen Tehopurulla on vuosikymmenten kokemus erilaisista teollisuusympäristöissä tehtävistä purkutöistä. Teollisuuden purkutöissä on jokaisessa omat erityisvaatimuksensa, jotka purkajan on otettava huomioon. Vaativien purkutöiden tekeminen vaatii myös erikoiskaluston. Vuosikymmenten ammattitaito sekä kattava, erilaisiin purkukohteisiin soveltuva nykyaikainen kalusto mahdollistavat nopean ja kustannustehokkaan purkamisen.

Teollisuuspurku voidaan suorittaa joko kokonaispurkuna, jolloin rakennus puretaan kokonaisuudessaan, tai saneerauspurkuna, jolloin rakennuksesta puretaan vain osa. Osapurkuna olemme tehneet muun muassa Oulun Toppilassa sijaitsevan Punaisen Myllyn purun, jossa säilytettiin historiallisesti arvokas päätyseinä.

Suomen Tehopurku on toteuttanut erittäin vaativia ja suuriakin teollisuuspurkuja. Hoidimme esimerkiksi SSAB Raahen terästehtaalla sijainneen Sintraamon 120 metriä korkean piipun räjäytyksen. Olimme myös purkamassa Nesteen öljysäiliöitä Oulun Vihreäsaaressa. Säiliöiden paino oli seitsemän miljoonaa kiloa.

Tutustu tästä teollisuuden purkureferensseihimme!

Turvallisuus ja perehdyttäminen purkukohteessa

Otamme puruissamme huomioon kunkin teollisuuskohteen yksilölliset turvallisuus- ja laatumääräykset sekä erityispiirteet. Teemme purkukohteista tarkat turvallisuussuunnitelmat, joita valvomme ja noudatamme tarkasti. Sopeutamme oman toimintamme, henkilöresurssimme ja kalustomme kuhunkin purkutyöhön yksilöllisesti. Henkilökuntamme saa jokaiseen purkukohteeseen sopivan perehdytyksen vaatimusten mukaisesti. Valitsemme purussa käytettävät koneet aina työmaan vaatimusten mukaisesti, joten voimme toteuttaa purkupalvelun myös tiukassa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Kokonaisratkaisu teollisuuspurkuihin

Toimintamme käsittää kaiken purkamisen mitä teollisuuspurun ympäristössä on tarpeen tehdä. Teemme alussa purkusuunnitelman ja se käydään läpi yksityiskohtaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hallitsemme myös syntyvien materiaalien kierrätyksen, eli purkutöiden valmistuttua hoidamme purussa syntyvien materiaalien kierrätyksen virallisiin vastaanottopisteisiin tai käsittelemme materiaalit omalla käsittelyalueellamme. Kaatopaikalle päätyy siis ainoastaan muunlaiseen kierrätykseen kelpaamaton jäte. Purkutöiden jälkeen toimitamme asiakkaalle asiakirjat, joista ilmenee purkumateriaalien määrät ja loppusijoituspaikat.

Teollisuuspurku kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Suomen Tehopurku tekee purkutöitä kustannustehokkaasti. Tehokkuus perustuu pitkään historiaan alalla, ammattitaitoiseen henkilökuntaan sekä yrityksen omaan laajaan erikoispurkukalustoon lisälaitteineen.

Purettavista rakennuksista syntyy aina paljon jätettä. Laki vaatii, että purkujäte on aina lajiteltava. Meillä on oma kierrätysalue, jossa kierrätämme purkutöistä syntyvät materiaalit uusiokäyttöön. Kierrätysalueellamme on muun muassa puun, betonin, tiilen, raudan ja metallien vastaanottopiste. Edistyksellinen kierrätysalueemme varmistaa purkujätteen lähes täydellisen hyödyntämisen. Puumateriaalit haketetaan lämpövoimaloille polttoaineeksi, betonit ja tiilet maarakentamiseen sekä raudat ja metallit uusiokäyttöön. Kaatopaikalle viedään näillä toimenpiteillä ainoastaan kierrätykseen kelpaamaton materiaali. Asiakkaalle toimitetaan viranomaisten vaatima todistus purkujätteen massamäärästä sekä loppusijoituspaikasta.

Betonimurskeen hyötykäyttö teollisuuspurkamisessa

Betoni ja tiilet murskataan pääsääntöisesti omalla käsittelyalueellamme, mutta tarvittaessa purkutöistä tulevat betonit ja tiilet voidaan murskata asiakkaan toiveesta purkutyömaalla, jolloin murskattu betoni ja tiili jäävät maanrakennusaineeksi. Lue lisää, miten betonimursketta voidaan hyödyntää teollisuuspurkamisessa!

“Purkutöiden jälkeen toimitamme asiakkaalle asiakirjat, joista ilmenee purkumateriaalien määrät ja loppusijoituspaikat. ”

Purkuarviot ja tarjouspyynnöt antaa Suomen Tehopurku

Puh. 08 5334 085 arkisin klo 8-17

info@suomentehopurku.fi